Zambias chiefar

Trots att jag har besökt den Afrikanska kontinenten i femton år, inser jag vid varje besök hur begränsad min kunskap är om kulturerna man möter och länderna man besöker.

Igår vid ett projektsbesök i den väldigt speciella gränsorten Kazungula (via staden når man inte mindre än tre länder – Zimbabwe, Botswana och Namibia) blev jag på nytt påmind om mina kunskapsluckor. Vi hade stämt möte med Kazungulas distriktschef för att ta del av hans intryck och lärdomar av samarbetet med YWCA under projektet Youth Justice.

Utöver samtal kring projektet kom mötet att handla om distriktets storlek – Kazungula är Zambias näst största distrikt och hur många chiefdoms det rymmer. En chief är en lokal kung som ärvt sin titel likt Sveriges kung. Bara i Zambias södra provins där Kazungulas distrikt finns över trettio olika chiefar med var sitt chiefdom.

Jag har länge vetat att dessa har stort inflytande vad gäller hur ett område och lokalsamhälle tar sig an en social utmaning såsom HIV/Aids eller barnäktenskap, eller tar emot en organisation som YWCA. Men fram tills igår har jag aldrig förstått att chiefarna ända sedan pre-kolonialtid, alltså i mer än 600 år, behållit ägandeskapet över sina ärvda territorium.

Ska du alltså bygga ett hus, flytta eller investera i ett område så är det den lokala chiefen som du ska göra affärer med och få tillstånd av. Att detta system överlevt både kolonialvälde, självständighetsbyggen, demokratiseringsprojekt osv är för mig något otroligt märkligt och svårbegripligt. Någon allmän statlig mark existerar inte, bara chief-land eller privat egendom.

Ingen av de Zambier jag har pratat med rörande detta system och förhållande verkar förstå vari min fascination består i. Ingen verkar heller ha demokratiska eller modernistiska invändningar såsom t.ex. republikanerna i Sverige framhåller.

Nu vill jag bara veta mer vad forskningen kommit fram till kring chiefernas påverkan i Zambia och flera andra afrikanska länder vad gäller mörka delar av historien såsom slavhandel, kolonialvälde, naturförstörelse, fattigdom, hiv/aids-prevention och positiva förhållanden som i Zambias fall – bibehållen fred och lokal kultur.

Min nya dröm är nog att bli chiefexpert.

Hälsningar,
Niclas Sannerheim
KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7