YWCA Task Force

I oktober 2015 träffades medlemmar från KFUK/KFUM-organisationer över hela världen i Bangkok, Thailand, för YWCA World Council. Där diskuterade och samtalade vi i en vecka för att till slut kunna ta de beslut som ska rikta YWCA:s verksamhet de närmsta åren. Dessa beslut rörde både vad World YWCA vill uppnå som internationell rörelse, och hur lokala och nationella KFUK- och KFUM-organisationer kan jobba för att införliva mänskliga rättigheter och stötta unga kvinnor att bli framtida ledare.

Flera av oss som deltog under mötet kände att en återkommande fråga inom YWCA-rörelsen, är Y-et i vårt namn inte helt införlivas. Vi ska vara en Young Women’s Christian Association, men ändå är det mest de äldre som bestämmer. Det pratas mycket om unga kvinnors deltagande, men det riktiga inflytande vacklar, båda lokalt och internationellt. Denna debatt under World Council, som förberetts av unga engagerade kvinnor i YWCA-rörelsen lång innan, ledde till att World YWCA har tagit stora tag för att inkludera unga kvinnors röster och åsikter. Både för att vi unga är organisationen, och för att det är det bästa sättet att utbilda i ledarskap – genom att vara med och leda.

En av de mer konkreta punkterna som kommit ur detta fokus, är att World YWCA satt ihop en Young Women’s Advisory Council, kallad Young Women’s Task Force. Vi består av 9 medlemmar som representerar en region var; Nordamerika, Latinamerika, Asien, Europa, Oceanien, Karibien, Afrika och Mellanöstern. Tanken är att vi ska kunna bistå och hjälpa World YWCA:s styrelse att uppnå inkludering av unga Vision 2035, men också att kanalisera unga kvinnors tankar och idéer inom rörelsen. Vi kommer även att jobba mycket med regionala, nationella och lokala grupper, för att hitta en representativ bild av vart vi unga i rörelsen ser att vi är på väg. Vi jobbar genomgående med ett rättighetsperspektiv och en intersektionell analys, det är därför viktigt att så många som möjligt får höras. Det första steget i vårt arbete med YWCA Task Force kommer vara att sätta ihop regionala kommittéer för medlemmar i rörelsen i våra regioner.

Som europarepresentant kommer mitt viktigaste uppdrag det närmsta året vara att samla på mig så mycket tankar och idéer som möjligt från unga i rörelsen i Europa, bl.a. Sverige. Alla tankar och frågor är välkomna, YWCA Young Women’s Advisory Board är helt ny och alla åsikter är välkomna. Uppfyller KFUM Sverige YWCA:s mål om 25 % unga kvinnor i alla ledande positioner? Jobbar KFUM Sverige tillräckligt feministiskt? Kan alla känna sig inkluderade i KFUM Sveriges arbete? Får du som ung tjej utrymme i din lokala verksamhet? Ska vi vara en organisation med arbete av och med unga, eller en organisation med aktiviteter för unga? Alla tankar tas varm emot på johanna.svanelind@kfum.se

Taggar:, , , , , ,

Profilbild

Johanna S

Europarepresentant i YWCA:s Young Women's Advisory Council johanna.svanelind@kfum.se | @jsvanelindKFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7