Vad får vi för det?

I lördags tog KFUM ett stort kliv mot att bli en mer enad rörelse. Hälsa och Idrottsförbundet hade sitt sista årsmöte där beslutet togs att gå samman med KFUM Sverige.

Det känns fantastiskt att sammanslagningen har nått så här långt. Nu kan vi gemensamt fortsätta vårt viktiga arbete mot en mer samlad och ännu mer relevant KFUM rörelse.

I samband med att många idrottsföreningar nu står inför att söka medlemskap i KFUM Sverige är en vanlig fråga som dyker upp:

“Vad får vi för det?”

Även om det som förtroendevald kan tyckas självklart vad KFUM-gemenskapen innebär är det helt klart något vi måste bli bättre på att tydliggöra.

Ett steg i den riktningen är KFUM Sveriges mervärdessida som du hittar på https://kfum.se/foreningsstod/.

Men vi behöver självklart även lyfta varför föreningar ska vara en del av KFUM av ideologiska och värdegrundsmässiga skäl. Det är ju i vårt uppdrag att skapa mötesplatser för unga människor att växa till sin fulla potential, tillsammans med vår helhetssyn på människan, grunden till vår identitet finns.

Att vi står inför utmaningar är ingen nyhet. Att fånga upp och synliggöra vår idrottsverksamhet och de ideella insatser som görs inom den, är en av dem. Precis som att levandegöra vår scouting och all annan ovärderlig verksamhet som ryms inom vår unika organisation.

Att engagera ideella i vår nationella verksamhet kommer vara en viktig nyckel till framgång.
Redan i september bjuder vi in till ett första möte om idrottsombud för att göra detta möjligt.

Och många fler uppdrag är på gång. Inte minst inom det spännande strategiarbete vi har framför oss.
Så håll ögonen öppna och fundera på hur just DU vill engagera dig och vara med och skapa vår nya gemensamma rörelse!

Andreas Axelson

Andreas Axelson

Andreas Axelson, Ordförande KFUM Sverige +46 (0)708 433 221, andreas.axelson@kfum.se.KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7