Ungas roll i fred och säkerhet

Barn och unga vuxna utgör majoriteten av befolkningen i konfliktdrabbade länder! I Mellanöstern och norra Afrika är 70 % under 30 år. 600 miljoner unga bor i sviktande stater eller stater som befinner sig i konflikt.

600 miljoner unga!!! Det är ofantligt mycket. Jag blir chockad! Och ändå är det sällan 23-åringarna som sitter med vid förhandlingsbordet när en ny vapenvila skall förhandlas fram. Eller hur ofta hör vi 16-åringens åsikter i fredsbyggande insatser? Var finns unga som drabbas av konflikter ens representerade? Var är deras åsikter? När skall deras perspektiv på fred och säkerhet lyftas?

Noura Berrouba från LSU menar att:

”Unga är inte objekten i den här situationen, utan subjekten. Vi pratar om unga som framtid, men istället är unga nutid”.

Med den stora andelen unga i konfliktdrabbade länder krävs det att vi tar ungas åsikter i beaktande när det handlar om förebyggande arbete för fred men även i hanteringen av konflikter. Detta är något som människor över hela världen har kämpat för länge. Ungdomar i Rinkeby likväl som kvinnogrupper i Palestina. Och det gav gehör! I december 2015 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2250 – unga, fred och säkerhet, som är den första i sitt slag att behandla ungas roll som fredsaktörer och fredsbyggare. Resolution 2250 är ett viktigt steg på vägen mot att inkludera unga och se dem som viktiga aktörer snarare än passiva medspelare.

Men vad innebär den här resolutionen egentligen och hur påverkar den oss?

Den stärker oss i vårt arbete genom att sätta ungas delaktighet på agendan. Den skapar legitimitet för alla över hela världen som jobbar med dessa frågor. Den för in frågan i maktens korridorer och tvingar makthavare att reflektera kring hur just de jobbar med att inkludera unga i fred och säkerhet.

Resolutionen har oerhört stor betydelse för oss i Sverige och för alla inom KFUM jobbar med barn och unga varje dag. Vi omsätter resolution 2250 dagligen i praktiken – men utan att veta att det är det vi gör. Att erbjuda unga mötesplatser där de kan växa till sin fulla potential, att inkludera de som står utanför samhället, att låta ungas åsikter höras och ta plats. Allt detta innebär att vi verkar fredsförebyggande och inkluderande i allt vi gör.

Är du intresserad av att diskutera dessa frågor eller vill veta mer om hur KFUM jobbar för fred och säkerhet, ta då gärna kontakt med mig på lotta.schneider@kfum.se
KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7