Mot rasism och för inkludering

Idag den 21 mars är det FN:s dag mot rasism vilket uppmärksammas på många håll i landet. Själv valde jag att delta på FN-förbundets seminarium om vilken roll civilsamhället spelar för inkludering och likabehandling. Civilsamhället har med dess olika organisationer och föreningar en fantastisk möjlighet att erbjuda en arena för olika grupper att mötas och umgås. Med en allt växande segregation och ett hårdare politiskt klimat blir vårt arbete viktigare än någonsin.

På dagens seminarium i Gamla Stan i Stockholm har en härlig skara människor samlats för att diskutera civilsamhällets roll för inkludering och likabehandling. Här sitter representanter från facket, jurister, journalister, folkrörelseveteraner, studenter och så en hel drös med engagerade eldsjälar från olika delar av civilsamhället. Det alla ändå har gemensamt är en vilja att skapa ett mänskligare Sverige. Ett samhälle fritt från rasism och hatbrott. Ett samhälle där individer, oavsett bakgrund, utseende, inkomst eller färg på strumporna kan leva i harmoni med varandra. En annan gemensam nämnare är även att vi alla inser att så inte är fallet idag. Att det finns så otroligt mycket mer att göra och att vi behöver vara många som strävar åt samma håll för att vi skall lyckas.

Ett första steg i detta är att rannsaka oss själva. Är vi i civilsamhället verkligen så öppna och inkluderande som vi vill vara? Hur ser strukturerna ut i våra organisationer? Vem är deltagare? Vem fattar besluten? Vem leder organisationerna?

Den kanske viktigaste frågan att ställa sig är: speglar våra organisationer det samhälle som vi ser i Sverige idag?

Inom vår egen organisation bubblar dessa frågor på flera håll vilket gör frågan superaktuell för alla KFUMare. För två veckor sedan träffades 6 KFUM-föreningar i Göteborg för att prata om hur vi kan bli bättre på inkludering och hur vi kan verka för ett öppnare föreningsliv som välkomnar alla oavsett bakgrund.

”Det första vi gjorde var att ta bort ordet integration. Varför? Vi upplever att för väldigt många är integration detsamma som att inkludera en- två folkgrupper hos oss. Vi i KFUM ser integration som något mycket bredare, större och med väldigt många nyanser”, berättar Sylvia från KFUM Norrköping efter mötet i Göteborg.

Liknande frågor diskuterades på Y Feminist Actions årsmöte där det beslutades att lägga fram en motion till KFUMs Riksombudsmöte om att göra en intern genomlysning av vår organisation. Hur ser vår egna struktur ut? Vilka är ledare och vilka är besökare? Vem sitter i styrelsen? Vem sitter i valberedningen? Hur väl lyckas vi spegla samhället och den målgrupp vi jobbar med?

Stora organisationer såsom Scouterna och Hyresgästföreningen har redan gjort liknande genomlysningar. Resultaten har inte varit trevlig läsning men lett fram till omfattande strategiarbete för att bli bättre på inkludering.

KFUM rörelsen har en otrolig potential och en fantastisk bredd för att kunna jobba med inkludering i ännu större utsträckning än vad vi gör idag. Viljan finns, initiativen finns och engagemanget bubblar. Låt oss tillsammans driva frågan vidare och uppmärksamma inkludering och likabehandling alla dagar, hela året – inte bara den 21 mars på FN:s dag mot rasism.
KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7