Kvinnor, fred och säkerhet i Palestinaprogrammet

Nej, jag har inte sett den passiva palestinska kvinnan. En sån som man kan föreställa sig finns någonstans där ute. Trött och med slocknande blick och dystra tankar om sin framtid.

Det sägs att det är viktigt att inte fastna i att just kvinnor är extra sårbara och extra drabbade av väpnade konflikter och ockupationen. Då ser man inte kvinnors potential utan låser dem in i ”offerburen”.

FN:s säkerhetsrådsagenda för kvinnor, fred och säkerhet (the Women, Peace and Security agenda) ser däremot kvinnor som Aktörer: medlare, förhandlare och fredsaktivister. Den syftar till att främja kvinnors politiska deltagande före, under och efter väpnade konflikter, skydd av kvinnor samt förebyggande av väpnade konflikter. Resolutionerna fokuserar på ”tre P”: Participation, Protection och Prevention. Det är det som KFUM:s Palestinaprogram handlar om.

Ett pappersdokument på femtio sidor på mitt skrivbord blir plötsligt levande när jag träffar palestinska kvinnor på plats tillsammans med YWCA Palestina. De jobbar, nattar barn, fixar familjetrassel, står och köar i checkpoints, köper färska kryddor på marknaden. Många har högklackad, partysmink till vardag och körkort. De även hinner att engagerar sig ideellt.

Inom ramen för Palestinaprogrammet lär sig kvinnor från landsbygden om påverkansarbete, rättigheter, internationella ramverk, lokal lagstiftning och kommunikation. De ska sedan samla verkliga fall då kvinnors rättigheter kränks och försöka ta dem vidare, både på nationell och internationell arena. Såna kvinnor går med bestämda steg och tar gärna plats.

Selina Salameh, 24 år,  kommer från Ramallah och hon var en av representanter i CSW – möte (the Commission on the Status of Women)  i New York i våras:

It was a great opportunity for me to be part of the YWCA delegation and to meet other youth and YWCA members from around the world and get exposed to their realities and cultures. I also contributed to our Side Event that was organized by the YWCA delegation and the National Coalition of UNSCR1325. My role was to present the reality of life under occupation and how it impacts me as a young woman, especially the challenges in terms of economic and social empowerment.

 

Läs mer om 1325 Agendan här!

Läs mer om programmet här!

 

/Jana Frolén
International Secretary for Eastern Europe and Middle East
KFUM Sverige

Taggar:, ,
KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7