KFUM tar plats i Sveriges handlingsplan för Agenda 2030

Den 19 april var KFUM representerade av bland annat en av Ambassadörerna i Din Agenda projektet, Ram Cornejo, på en hearing rörande Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 på regeringskansliet. Snacka om att TA PLATS.

Hearingen inleddes med en plenumpresentation av status på handlingsplanen samt några aktörer som varit involverades bild av de utmaningar och möjligheter som vi står inför. Handlingsplanen ska vara klar och beslutad till sommaren, vilket inte alls är lång tid kvar. Man lyfter att näringslivet, civilsamhället, kommuner och landsting är superviktiga för arbetet för Sveriges handlingsplan Agenda 2030, men vi undrar hur detta syns i och med att hearingen bjuds in till när den nästan är klar?!

Ram reppar lokalt och nationellt i globala frågor.

KFUM ambassadör i Din agenda projektet Ram tog plats och ställde flera frågor kring ungas deltagande och partnerskap i IOP som en del av genomförande av Agenda 2030 i plenum.  KFUM lyfte också frågor som:

  • Vikten av att se unga som aktörer och tänka in unga i alla delar av genomförandet också i handlingsplanen, och där kan Sverige ligga i framkant för ungas inkludering och reella makt.
  • Vikten av att koppla samman resolution 2250 (om unga fred och säkerhet som lyfter unga som viktiga aktörer i fredsarbete) i samspel med Agenda 2030.
  • Vikten av att i handlingsplanen skapa förutsättningar för ett jämlikt partnerskap i genomförande av hållbarhetsmålen, i och med att olika aktörer har olika förutsättningar för partnerskap.

LSU var också representerade, vilket gjorde att det unga civilsamhället hade chans att höras och ge input på flera frågor! Ett gott samarbete som vi ska värna om och stötta varandra i för att ungas röst ska vara en naturlig del i alla delar av Agenda 2030, i Sverige och världen.

 
KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7