KFUM Sverige vågar stå upp för allas lika värde

I början av året antog styrelsen för YMCA:s världsförbund ett ställningstagande om anti-diskriminering som KFUM Sverige drev under tre årstid. Men kampen är inte över än.

Att våga stå upp för HBTQ+ personers mänskliga rättigheter har länge varit en känslig fråga för YMCA:s världsförbund. Då det i rörelsen ingår länder med helt skilda kontexter, från liberala Holland till Nigeria där homosexuella handlingar kan leda till dödstraff.

– När generalsekreterare för YMCA:s världsförbund fick reda på om vår motion så flög han direkt till Stockholm för att träffa oss. Han var orolig att rörelsen kan splittras, säger Emma Eklund, KFUM Sveriges viceordförande.

Startskotten för processen var när KFUM:s lokalförening Gimle/Bromma motionerade om att KFUM Sverige skulle lobba för HBTQ-personers rättigheter globalt. Det var under Riksombudsmöte i 2013. En svensk arbetsgrupp bildades och ärmarna kavlades upp.

– Det var lärorikt, frustrerande och viktigt. Vi hade två val – att gå emot vår egen rörelse eller gå emot världsrörelsen, berättar Emma Eklund, KFUM Sveriges viceordförande.

Efter många diskussioner med företrädare runtom i världen och hemma i Sverige så landade man i en motion om att en internationell arbetsgrupp skulle bildas för att bereda frågan. Motionen antogs på YMCA:s världsförbunds rådsmöte i Colorado 2014 men beslutet var inte enhälligt.

Sedan arbetsgruppen landade i, under ledning av generalsekreterare för YMCA:s världsförbund, en bredare formulering om ”inkludering av alla”, jämfört med ett ursprungligt uppdrag med fokus på just HBTQ+. Gruppen träffades flera gånger och arbetade fram ett ställningstagande om att KFUM-rörelsen är öppen för alla oavsett fysiska förmågor, ålder, kultur, etnicitet, genus, religion, sexuell läggning och socioekonomisk bakgrund.

Styrelsen för världsförbundet har ställt sig bakom ställningstagandet. Nu det är upp till varje land att ställa sig bakom den eller inte.

– Även om alla länder inte kan skriva under ställningstagandet så kan de i alla fall börja prata om det. Så vi är tacksamma till Sverige för ert arbete, säger Peter Posner, ordförande för YMCA:s världsförbund.

Nästa steg är att arbetsgruppen ska utveckla modeller och metoder för att skapa trygga mötesplatser lokalt.
KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7