If you want life you go to YMCA!

Niclas Sannerheim, KFUM Sveriges internationella sekreterare med ansvar för program i Afrika, bloggar om sin uppföljningsresa i Sydafrika.

If you want life you go to YMCA!

Vi är en grupp på elva personer på besök i Medium B-enheten på Westville Correctional Centre i Durban. En livstidsdömd intern uttrycker sin glädje över att vara en del av YMCA South Africas Youth Justice-program.

YMCA South Africa har under en relativt kort tidsperiod lyckats bygga upp ett stort förtroende hos fängelseförvaltning och bland interner. Kärnan är organisationens unika sätt att arbeta med unga som riskerar att hamna i eller befinner sig i kriminalitet. Alla som arbetar med programmet verkar vara väl inskolade i sättet att arbeta och förhållningssätt. Vad är det då i YMCA:s arbete som skiljer sig från andra program, frågar jag en av internerna som åkt in och ut ur fängelset under de senaste fem åren?

”YMCA are with you during the whole process, the intervention will not stop after you will be released, it will continue in the post-release program. Other programs I have been to you go 6 weeks and after that you are on your own”.

Andra interner vittnar om att YMCA:s är unika genom att lägga ner stort arbete på att aktivt jobba med att försöka reparera/skapa en kontakt med internens familj eller släkt. Att internen ska börja få besök av någon under fängelsetiden. Just denna faktor, återanknytning till familj och släkt, har visat sig var mer avgörande än någon i projektgruppen hade kunnat föreställa sig. Gemensamt för i stort sett alla interner YMCA möter är att man växt upp med en obefintlig eller bristfällig familjerelation. Man har saknat både kärlek och vägledning i livet. YMCA:s program för fängelseinterner erbjuder just detta under en längre period. Ovillkorlig kärlek med utrymme för misstag, med ett förlåtande och coachande förhållningssätt.

Resultatet? Snittet för återfall i Westville-fängelsets upptagningsområde är mellan 60-70%. Det vill säga att endast ett fåtal lyckas bryta sin kriminella livsstil efter ett avtjänat straff. Samma siffror för YMCA-programmet sedan starten för ett år sedan är 0 %, inte en enda av gruppen man har arbetat med har återvänt till fängelset. Samma fantastiska resultat har YMCA även uppnått i Kapstaden. Inte förvånande att modellen YMCA mejslat fram följs med stort intresse hos ansvariga myndigheter.

YMCA gör skillnad, även i en av världens våldsammaste länder.

Vill du veta mer om YMCA South Africas arbete kan du läsa här: http://saymca.org.za/ och följa på facebook: https://www.facebook.com/YMCASouthAfrica/

Vill du bidra till det fortsatta arbetet? Swisha 123-9018557

Taggar:

Niclas Sannerheim

Niclas Sannerheim

Jag heter Niclas Sannerheim och arbetar som internationell sekreterare för KFUM Sverige.KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7