I AM WHOLE

Idag är det internationella dagen för psykisk ohälsa.

YMCA England and Wales startade 2016 ett kampanj som heter I AM WHOLE för att belysa problematiken kring stigma om psykisk ohälsa hos unga.

Över hela världen upplever 10-20% av unga drabbas av psykiska besvär löper större risk att bli ännu sjukare när de blir äldre. Chansen att de utbildar sig efter gymnasiet minskar och likaså deras förmåga att klara sig ekonomiskt. Många har svårt att få jobb, dels på grund av bristande utbildning, men också för att de har svårt med relationer. Utan åtgärd kostar det dem sina liv. Vi måste bekämpa stigmatiseringen i samband med psykiska svårigheter för att säkerställa att människor känner sig säkra att tala ut, söka hjälp och inte lida i tystnad.

Statistiska Centralbyråns studier sa 2016 att det ser att de flesta unga som lider av psykisk ohälsa saknar en medicinsk diagnos för det. För att det inte heller får tillräckligt med stöd och vård. Det finns alltså ett fortsatt stort behov av att öka stödet till unga som mår dåligt. Den ökade psykiska ohälsan kan komma att leda till mycket individuellt lidande och stora samhällskostnader om vi inte kraftsamlar nu för att motverka utvecklingen

KFUM jobbar globalt med olika initiativ för att aktivera och engagera unga. Delaktighet och inflytande är ett centralt tema i allt hälsofrämjande arbete. Det har flera förklaringar, men två huvudsakliga teman kan urskiljas: att uppleva maktlöshet är en riskfaktor för ohälsa. Delaktighet är en metod som förbättrar resultatet av de flesta strävanden, så även insatser för folkhälsan.

Att skapa en tillhörighet är något som KFUM jobbar mycket med. Allt från att skapa lägergårdar, sportlag och andra meningsfulla aktiviteter som skapar barn och unga meningsfulla miljöer samt ett syfte.

Jag kan personligen säga att utanförskap som jag själv upplevt och att inte bli förstådd som diagnoserna med ADHD och panikångest skapat psykisk ohälsa hos mig. Från tidig ålder kände jag ett syfte och tillhörighet på lägergården KFUM Ängsholmen som fick mig att lära mig allt från ledarskap till självvärde. Att kunna prata om vad man går igenom och bli vägledd till hjälp.

Det är viktigt att vi som jobbar inom den ideella sektorn samt på arbetsplatser pratar aktivt med barn och unga om psykisk ohälsa för att ta bort stigman och att hjälp finns.

Vänligen ta en bild av dig så här med cirkeln och tag #iamwhole på sociala medier

Tack min kära organisation för att vi tillsammans står upp och kastar ljus på denna viktiga fråga. #YMCA ? Sprid medvetenheten och vet att du inte är ensam.

Här är deras kampanj video:

Bra låt att lyssna på som handlar om att söka hjälp om man tänker på att begå självmord. Som fått mycket skriverier senaste tiden. Namnet är numret på hjälplinjen i USA gjord av Logic. Som många upplever har gett hopp och skapat mindre stigma kring även det som kan vara en konsekvens av psykisk ohälsa och att inte bli förstådd.

Jag har haft mina besvär och har fortfarande. Men jag vet. I am whole.

Mvh,
Chloé Lillo
Change Agent

Här kan du få stöd direkt för digsjälv eller om du är orolig för någon anhörig.

Nationella Hjälplinjen:
https://www.1177.se/Stockholm/Om-1177/Om-Hjalplinjen/

MIND:

Självmordslinjen
KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7