Global Week – vad är det och vad hände?!

Mellan 12-18 augusti samlades unga KFUM ledare från hela världen i Norge för Global Week som arrangeras av Y Global. KFUM JKS fanns representerade och nedan kan du läsa om deras erfarenheter.

Syftet med Global Week är att utbilda och stärka unga inom KFUM-rörelsen inom globala frågor där FNs Agenda 2030 och SDG var i fokus. Veckan i Norge handlade främst om att ge unga de verktyg och kunskaper kring t.ex. fattigdomsbekämpning, påverkansarbete och vikten av ungas delaktighet i beslutsprocesser på regional, nationell och internationell nivå. Global Week är, utöver en grym utbildning, en plats där vi fick träffa andra likasinnade från flera olika länder, bygga på ett nätverk samt dela och ta del av andras erfarenheter inom rörelsen.

En utmaning med Global Week var de olika bakgrunderna och nivåerna av förkunskap. När unga människor från t.ex Sverige, Bangladesh, Sydsudan och Palestina talar om demokrati eller fattigdom så ser det otroligt olika ut i de ovannämnda länderna. Däremot ledde detta till otroligt intressanta diskussioner om vad termen fattigdom betyder just i Sverige kontra
omvärlden men även att vi som individer ständigt blev tvungna och utmanade till att utveckla våra tankar och idéer i e stora diskussionerna.

Något vi fick med oss var främst de redskap man fick för att själva starta ett påverkansarbete på tema Globala mål men även hur ofta ens ledarskap testades. Varje dag var en ny möjlighet att växa som individ och ledare genom att aktivt söka sig ”bort” från de man kände till de som satt med andra erfarenheter, perspektiv och idéer. Global Week är en fantastisk utbildning då man inte enbart lär sig nytt utan måste vara en aktiv deltagare där ens främsta värde ligger i ens egna erfarenheter, syn på KFUM internationellt och hur vi som rörelse kan stötta varandra oavsett om man scoutledarre, idrottare eller volontär i diverse sociala verksamheter.

Några lärdommar vi drog av utbildningen är hur viktigt påvekransarbete egentligen är och att vi i rollen som unga människor är kapabla till att göra en större förändring, globalt, om vi enbart jobbar ihop. Vikten av att konstant utvärdera sitt egna ledarskap och aktivt placera sig i ”obekväma” positioner och diskussioner. En främling är enbart främling tills dess att man haft ett samtal är också något vi bär med oss. Den främsta lärdomen från global week är dock hur stora YMCA faktist är och hur lika vårt arbete runt om i världen faktiskt är, dock anpassat till de lokala förutsättningarna. Det kontakter som skapades under veckan ledde fantastiska diskussioner om hur vi kan jobba tillsammans, utbyta arbetsplatser
efter global week och hur ett hej då inom rörelsen enbart betyder att vi kommer ses snart igen.


Samtliga bilder är tagna av Fabian Boros, YMCA IRELAND

Vill man också se en film som YMCA Ireland gjort kring sina erfarenheter https://www.youtube.com/watch?v=ccOS-VzPxEs

Det var allt från oss,
Alexandra, Aseffa, Ram och Derya från KFUM JKS
KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7