Gender Based Violence – Könsrelaterat våld

För att sprida lite kunskap även här så ska jag ge er en liten snabbversion av den informationen som vi sprider:

Vad är GBV?

Physical Abuse – fysisk misshandel
vilket innbär att använda fysisk kraft mot någon annan eller att:

– hålla någon i fångenskap så att personen inte kan röra sig fritt.
– inte ge personen mat, vatten, vila eller tak över huvudet.
– tortera/nedvärdera någon i ett inhumant vis.

Sexual Abuse – sexuella trakasserier
vilket innebär en sexuell relation med en annan person:

– där man utnyttjar, förudmjukar, skadar eller nedvärderar en annans persons integritet.
– utan att berätta för sin partner om sin HIV-status eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Economic Abuse – finansiell
vilket innebär de flesta fall som har med ekonomiska resurser att göra, t.ex att:

– vägra finansiellt stöd till en familjemedlem som är beroende av personens finansiella resurser som den har rätt till enligt lag; som medicinska kostnader, skolavgifter, hyra etc.
– neka en persons rätt till att söka arbete eller annan aktivitet som genererar inkomst.
– att medvetet förstöra en fastighet för att skapa problem för den personen som äger den.

Emotional, Verbal, Psychological Abuse – känslomässig, verbal och psykisk
vilket innebär ett mönster av förnedrande beteenden mot en annan person, t.ex:

– förolämpningar, att någon kallar en fula saker, hot eller annat som orsakar emotionell stress.
– “obsessive possessiveness” som skadar personens integritet, privata frihet och/eller säkerhet.
– alla former av gender based violence som sker i sällskap av minderåriga som kan ta skada av detta (mentalt).

Gender Based Violence inkluderar även kulturella eller traditionella seder som följande:

– påtvingade oskulds-test
– när man delvis eller helt, tar bort kvinnans könsorgan (kvinnlig omskärelse)
– offrande för att förändra sin spirituella ställning (satanism)
– påtvingat äktenskap
– omskärelse (sexuellt renande)
– barn-äktenskap (där den ena eller båda parterna är under 18)
– sexuella relationer mellan personer som är släkt

Vart kan man söka hjälp om man blir utsatt för GBV?

I Zambia kan man vid GBV söka hjälp via domstolen, polisen, YWCA, vårdcentraler och sjukhus, kyrkan (under dessa finns olika instutioner, organisationer och avdelningar som skiljer sig åt beroende på stad).

Hur hanterar YWCA Livingstone GBV?
YWCA Livingstone har ett Drop in Center som är öppet måndag till fredag dit alla är välkomna med alla problem som har att göra med GBV. Hit får man komma och prata med en rådgivare, som bedömer situationen och väljer därefter hur man ska gå tillväga. För det mesta så försöker man lösa problemen med rådgivning där både offret och förövaren behöver närvara (ibland även vittnen). Men känner man att problemen behöver starkare krafter så refererar man dem till domstolen eller polisen.

 

img_2108img_2104img_2102

 

Vill du ha mer information om GBV, vilka rättigheter du har och vart du kan söka hjälp?

Här kommer lite tips på hemsidor du kan besöka:

http://www.atim.se/om-vald

http://kvinnofridslinjen.se/index.php?page=om-vald-mot-kvinnor

http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/vald-mot-kvinnor/

Taggar:, ,

Emma

Emma

Hej! Mitt namn är Emma och jag är en 20 år ung tjej från Uppsala, Sverige. Under 6 månader ska jag göra praktik på YWCA i Livingstone i Zambia. Här kommer jag att blogga om olika saker som jag stöter på under min praktiktid; vad jag gör på YWCA, människor jag möter och hur jag hanterar en tråkig måndag kväll när det är regnperiod. Kul att ni vill följa mig!!KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7