Ett ungdomsperspektiv eller verkligt inflytande

”Barn och ungdomsperspektivet är två perspektiv som MÅSTE infogas i arbetet med Agenda 2030”. Så inledde Parul Sharma gårdagens workshop om hur Sverige bör jobba med Agenda 2030 de kommande 13 åren. Parul är ordförande för Agenda 2030-delegationen som skall lägga fram förslag till regeringen på konkreta åtgärder kring hur Sverige kan jobba för en hållbar framtid. Delegationen består av sju personer med olika bakgrund och expertis som utsetts av regeringen för att leda detta arbete. Söndagen den 2 april hade delegationen bjudit in representanter från det unga civilsamhället för att få in-puts och våra tankar på åtgärder utifrån vad vi ser i våra verksamheter.

Det kändes hoppingivande när ordförande för delegationen inledde dagen med att ett barn- och ungdomsperspektiv behöver genomsyra hela arbetet – men tyvärr blev det inte mycket mer än tomt prat.

Rummet var fyllt med kompetenta, engagerade och drivna unga från olika organisationer som alla brinner för att på något sätt göra skillnad i samhället och verka för en hållbar framtid.

Vi hade kunnat spruta ut idéer och förslag kring vad som behövs för en hållbar framtid som uppfyller målen inom Agenda 2030. Men tyvärr fick vi inte möjlighet! Tyvärr var dagen en enda lång process fram till en vision om vilket Sverige vi vill se år 2030 – en vision som vi hade kunnat formulera utan en 6-timmar lång workshop där våra kunskaper fullständigt underskattats.

Allt för ofta pratas det om att ungdomsfrågor eller ungdomsperspektiv måste lyftas vid beslutsfattande. Till exempel i söndags där ”Ett barn- och ungdomsperspektiv måste infogas i arbetet med Agenda 2030”. Men det handlar inte om att lyfta ett perspektiv – utan det handlar om att lyfta personerna som perspektiven gäller. Skillnaden är enorm; i det första scenariot kan det vara vem som helst som applicerar ett barn- eller ungdomsperspektiv – t.ex. vuxna makthavare som tror sig veta vad ungdomar vill och behöver. I det andra scenariot är det de unga själva som släpps in och får föra sin egen talan.

Ungdomar behöver inte anlägga ett ungdomsperspektiv – ungdomar ÄR ungdomsperspektivet!

Söndagens initiativ var bra, men ändå blev det platt fall. Skall unga verkligen inkluderas i beslutsfattande räcker det inte med att bjuda in till en workshop på sex timmar när mycket av arbetet redan är gjort. Vi är inte som en ros på toppen av en tårta som placeras dit för att utåt visa att ungdomar har fått vara en del av processen. Vi måste få verkligt inflytande! Våra åsikter, idéer och tankar måste tas i beaktande i alla steg av en beslutsprocess. Vid planering, vid beslut, vid genomförande av beslut samt vid uppföljning. Vi vill inte bara komma och gästspela – vi behöver inkluderas på riktigt!
KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7