ECOSOC Youth Forum dag 1

UN ECOSOC Forum Dag 1

En liten kort genomgång om vad som hände!

FNs ECOSOC Youth Forum är en plattform för ungdomar att engagera sig i dialog med medlemsstater och utbyta idéer om innovationer, gemensam handling och lösningar på globala problem. Forumet diskuterar hur unga människor kan spela en aktiv roll i implementeringen av Agenda 2030 (https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld). Forumet ska även diskutera hur unga på bästa sätt kan kommunicera och föra fram Agenda 2030, hur exempelvis KFUM kan arbeta för att föra fram Agenda 2030 och kanske i synnerhet alla SDGs på bästa sätt och nå ut till så många människor som möjligt.

Mr. Peter Thompson, nuvarande President av generalförsamlingen av de Förenta Nationerna öppnade forumet med att säga att dagens unga människor kommer bli de som förvaltar framgångarna eller misslyckandena av Agenda 2030. Han sa att det är otroligt viktigt att vi inkluderar de  unga i samtalen, och han informerade även oss om att brev hade skickats till alla medlemsstater som uppmanade skolorna att inkludera the Sustainable Development Goals (SDGs) i läroplanen, betonade vikten av att utbilda de unga.

Mr. Ahmad Alhendawi, den första någonsin med posten Envoy on Youth to the UN (något av talesperson för unga människor i FN som avgick efter fyra år på konferensens sista dag under stående ovationer!) sa att unga människor inte bara är framtiden, utan att de är nu och att de behöver resurser nu. Att investera i unga är en smart investering. Halva världens befolkning kan faktiskt inte ENBART vara framtiden, att hävda något sådant blir snabbt patetiskt. Vi är här och vi är nu, och det är en verklighet de får förhålla sig till bäst de vill.

Många länder delade deras framsteg inom arbetet för SDGs (lite klassiskt skryt på FN-maner!)

-Bahrain ska inrätta en Youth Empowerment Award

-Ryssland pratar om deras Festival Of Youth som ska hållas i år

-Azerbadjan har inrättat ett råd som ska arbeta för att uppnå alla SDGs

-Danmark pratade om vikten av att inkludera unga i jakten på hållbarhet och pratade om deras arbete för jämställdhet

-Kenya pratade om lån till unga entreprenörer

-Turkiet erbjuder utbildning till hundratusentals flyktingar

Med mera, med mera. Förmiddagen var väldigt formell och det erbjöds inte någon tid för några andra än de sen innan planerade talarna att komma till tals. På eftermiddagen däremot deltog jag i en Break-out session, vilket var ett mer informellt möte och på där jag var diskuterades det nionde av SDGs och rubriken för diskussionen löd ’’Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.’’

Det var oerhört intressant och några saker fick mig att bli otroligt nyfiken och glad. De som ledde diskussionen var prominenta forskare och företagare och bland annat talade det om en förskjutning av värdesystemet i avseende av pengar. Idag får man betalt för arbete, genom att producera en vara eller att utföra en tjänst, exempelvis. De föreslog ett tillägg till det nuvarande systemet, ett tillägg som innebar en digital valuta som värderade andra tjänster högre än idag, exempelvis sociala tjänster. En förändring i vårt nuvarande system skulle vara något otroligt bra för exempelvis KFUM som gör otroligt stor samhällsnytta utan att generera så mycket kapital, något som kanske inte är en verklighet så länge till om man lyssnar till detta seminarium. Vikten av att beskatta industri och kapital i framtiden då industrin automatiserats totalt och den artificiella intelligensen gjort framsteg diskuterades också.

Dagen avslutades med ett litet panelsamtal där bland annat Jake Horowitz, grundare av mediebolaget MIC som inriktar sig på ungas intressen sa “It only takes 5 people, Facebook Live and a knock on your local MP’s door to create change!”. Mycket snack under dagen, kanske inte lika mycket verkstad. Men utan att prata kommer man ingenstans heller. En av YMCAs mest centrala reformidéer för forumet och för FN i allmänhet är att det ska inrättas en konkret och bestående plattform för unga. En institution som vi skulle kunna verka ifrån, och till min glädje så var detta något som lyftes från andra organisationer också. Man vandrar liksom bara inte in i FN, man behöver någon som öppnar dörren åt en.

Det var en utmanande och utmattande dag, men framförallt en rolig en!

 

Joen Marklund
KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7