Den psykiska ohälsan är mycket hög

Trevliga lokaler och en god frukost väntar i konferenslokalerna på Vasagatan 7 i Stockholm. Det är Barnombudsmannen som bjudit in till ett frukostseminarium om nyanlända barns hälsa, med anledning av en nysläppt rapport på temat. Det är ett tungt ämne och jag slås av hur allvarliga många av besökarna är.

Rapporten är skriven efter samtal med 145 nyanlända barn i åldern 5-18 år. Berättelserna visar en mycket allvarlig bild av denna sköra grupp där det konstateras att den psykiska ohälsan är mycket hög och att många går med självmordstankar eller självskadebeteende.

Det pratas om två faser i nyanlända barns hälsa där den första fasen ofta domineras av lättnad över att vara framme i ett säkert land. Oro och hot, från konflikter i hemlandet och en osäker flykt, släpper och många är glada över att få lära sig ett nytt språk och kunna starta ett nytt liv. Självklart är det många som mår dåligt i den här fasen men överlag är hälsosituationen relativt god. I den andra fasen har man sett att hälsoproblemen ökar efter att långa väntetider i asylprocessen, oro för familjemedlemmar samt ovisshet inför framtiden påverkar barnens allmänna hälsotillstånd enormt.

Många barn som kom till Sverige under hösten 2015 befinner sig i den andra fasen nu, vilket speglar den akuta situation vi ser idag med upprepade självmord och självmordsförsök bland gruppen ensamkommande barn.

Jag sitter och lyssnar på rapportförfattarna och känner hur en klump växer sig större och större i magen. Är det, det här Sverige vi lever i idag? Hur hamnade vi här? Hur kan vi bara låta denna situation fortlöpa? Tankarna är många och maktlösheten sprider sig. Men så kommer de äntligen till den delen som tar upp vilka metoder som kan främja hälsan hos nyanlända barn, och jag blir lättad. Lättad över det faktum att relativt enkla åtgärder, som vi alla kan jobba för, kan få otroligt stor effekt för dessa barn. Det handlar om god sömn, motion i vardagen, meningsfulla fritidsaktiviteter, vänner och ett socialt sammanhang samt någon att prata med. Detta är saker som vi alla behöver och kan relatera till, varenda en av oss!

Min maktlöshet övergår istället i beslutsamhet, vi kan faktiskt vara med och påverka hur våra medmänniskor mår! Vi behöver inte bara stå och se på och vänta på att någon annan gör något! Det enda som krävs är omtanke och solidaritet – och det finns i Sverige!

Jag går från seminariet och känner stolthet. Stolthet över att få vara del av världens största ungdomsorganisation som sätter barn och unga i fokus och som erbjuder trygga mötesplatser där unga kan växa till sin fulla potential. Detta är något som vi alla behöver, inte minst idag i det samhälle vi lever i med de utmaningar som finns.

”Boendet och fritiden måste fyllas med meningsfullhet. I tystnad och ensamhet, där gror tankar om självmord och depression.”

Så beskrev en av paneldeltagarna på seminariet, Carl Göran Svedin, situationen för många nyanlända barn.

Här kan du, jag och vi inom KFUM spela en avgörande roll. Barn skall inte behöva sitta ensamma, barn har rätt till en meningsfull fritid och barn har rätt till en god hälsa.

Barn och unga är framtiden – och framtiden är just nu!
KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7