Ambassadörer för en bättre framtid

Under helgen 6-8 april samlades 9 unga KFUM ledare och Agenda 2030 Ambassadörer med målet att utrota fattigdomen i världen och arbeta för ett genomförande av Agenda 2030 och de globala målen. 9 unga ledare i KFUM som menar att ungas deltagande i detta arbete är livsviktigt! Utbildningen är ett första steg i KFUMs nya nationella program Din Agenda – ungas inflytande över de globala målen.

KFUM i världen och våra internationella partners program och metoder för att stärka unga, vilka utmaningar unga möter idag, bakgrund till och genomförande av Agenda 2030, utvecklingssamarbete generellt, rättighetsbaserat arbete och massa annat avhandlades. Vi fick besök av LSUs ordförande Rosaline Marbinah och Mina Lilja Zwedberg som är KFUM Sveriges kommunikationsansvarig. Allt för att ge dessa Ambassadörer så goda förutsättningar som möjligt för att sprida kunskapen vidare till andra KFUMare och unga ledare i vår rörelse. Så att vi tillsammans, lokalt och internationellt kan arbeta för genomförande av Agenda 2030. Följ dessa stjärnor och deras arbete under #dinagenda. Vill du komma i kontakt med en för att få ta del av deras arbete, tveka inte att kontakta Caroline på KFUM Sverige.
KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7